6 Quotes atau kutipan berharga tentang Bimbingan dalam Islam

Beberapa Kutipan yang sangat berharga yang akan menuntun kita semua dalam islam yang lebih baik lagi dan tentunya semakin bersemangat dalam menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Maka .